Author:
• Tuesday, March 24th, 2020

 

คุณต้องพิจารณาปัญหาต่างๆ Wire mesh ก่อนเริ่มโครงการสร้างโลหะใด ๆ ต่อไปนี้เป็นหกแง่มุมที่จำเป็นที่ต้องตัดสินใจก่อนเริ่มข้อพิจารณาแรกคืองบประมาณของคุณและจำนวนเงินที่คุณมีเพื่อลงทุนในโครงการของคุณ หลายคนทำผิดพลาดในการมีเงินทุนสำหรับระยะเริ่มต้นของโครงการ Wire mesh แต่ก็ไม่มีทรัพยากรทางการเงินสำหรับการดำเนินการให้เสร็จ หากงบประมาณของคุณมี จำกัด คุณอาจต้องการพิจารณาอาคารขนาดเล็กในขั้นต้น

ซึ่ง Wire mesh สามารถขยายไปยังสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหญ่กว่าได้เมื่อมีเงินทุนเพิ่มเติมการซื้ออาคาร เศรษฐกิจ โลหะราคาถูกไม่แนะนำให้ทำ อาคารเหล่านี้สามารถกลายเป็นฝันร้ายของเงินได้อย่างรวดเร็วจากปัญหาการบำรุงรักษา ซื้ออาคารโลหะคุณภาพสูงที่คุณสามารถจ่ายได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Wire mesh ส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนประกอบเป็นแพ็คเกจอาคารที่สมบูรณ์ หากคุณต้องการประตูหน้าต่างช่องระบายอากาศฉนวนหรือส่วนประกอบอื่น ๆ

คุณควรรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ซื้อแยกต่างหากจากแพ็คเกจอาคารฐานโปรดจำไว้ว่า

คุณควรรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ซื้อแยกต่างหากจากแพ็คเกจอาคารฐานโปรดจำไว้ว่าในหลายกรณีค่าใช้จ่ายพื้นฐานของ Wire mesh มักจะเพิ่มขึ้นและดำเนินการโดยผู้รับเหมาแยกต่างหากกำหนดจำนวนและราคาของส่วนประกอบที่คุณต้องใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างให้เสร็จก่อนก่อนที่จะซื้อสิ่งปลูกสร้างเพื่อดูว่างบประมาณ Wire mesh ของคุณตรงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบความสูงที่แน่นอนของอาคารโลหะ Wire mesh ที่คุณต้องการ เพิ่มความสูง 3 หรือ 4 ฟุตมากกว่าประตูที่สูงที่สุดหรือความต้องการทางเข้าของคุณ คุณควรตรวจสอบข้อบังคับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ของคุณ

ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกระยะห่างจากที่กฎหมายกำหนด Wire mesh ผู้สร้างโครงการก่อสร้างโลหะของคุณจะไม่ค่อยมีการเตรียมเว็บไซต์ของคุณ คุณมีความรับผิดชอบนั้นและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม Wire mesh สำหรับการปรับปรุงเหล่านี้เว็บไซต์จะต้องมีการล้างใบไม้ทั้งหมดและในบางกรณีระดับ ติดต่อ บริษัท จัดสวนในพื้นที่ที่เคยทำงานประเภทนี้มาก่อนหากคุณไม่มีเวลาหรือกำลังคนในการทำความสะอาดที่ดินด้วยตัวเอง

คุณต้องการให้แน่ใจว่า Wire mesh ใหม่ของคุณมีพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับ

คุณต้องการให้แน่ใจว่า Wire mesh ใหม่ของคุณมีพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน แม้ว่าอาคารโลหะจะสามารถขยายได้อย่าตัดความต้องการขนาดในตอนแรกและทำให้ความต้องการพื้นที่ของคุณซับซ้อนขึ้นด้วยการเติบโต “ออกจากอาคารของคุณ” เร็วกว่าที่คาด งบประมาณสำหรับพื้นที่มาก ตะแกรงเหล็กไวร์เมชตามที่คุณต้องการการใช้อาคารโลหะของคุณเป็นสิ่งสำคัญ คุณอาจจะต้องไปกับการก่อสร้างกรอบโลหะที่ชัดเจนหากคุณต้องการสภาพแวดล้อม

ภายในที่ไม่มีเสาเช่นโกดังโลหะอาคารสำนักงานที่เป็น Wire mesh หรือที่แขวนเครื่องบินเครื่องบินที่ใสสะอาดรองรับความกว้างได้ถึง 300 ฟุต แต่เป็น ระบบที่มีราคาแพงกว่าคุณสามารถประหยัดเงินได้หากแอปพลิเคชันคอลัมน์ภายในไม่ได้เป็นปัญหาในโรงงานผลิตตัวอย่างเช่น สิ่งนี้เรียกว่าระบบกรอบ Wire mesh แบบหลายช่วง สอบถามที่ https://www.tpswiremesh.com/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.