Author:
• Wednesday, May 19th, 2021

 

อุตสาหกรรมย่อยบางประเภทเช่นตู้คอนเทนเนอร์ตลับลูกปืนและวาล์วอุตสาหกรรมไฟฟ้าและเครื่องมือวัดทั่วไปควรระมัดระวังเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาด มีการคาดการณ์ว่าประตูน้ำเหล็กหล่ออุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้นอาจถึงจุดสูงสุดของเศรษฐกิจ แต่จะลดลงบ้าง อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมย่อยบางส่วนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเครื่องจักรก่อสร้างลดลงในช่วงแรก ๆ แต่อาจมีการฟื้นตัวในระดับหนึ่งในอนาคตเนื่องจากฐานที่เล็กลงประตูน้ำเหล็กหล่อและอัตราของอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ประตูน้ำเหล็กหล่อเช่นอุปกรณ์การขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมการต่อเรือจะยังคงสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนื่องจากผลกระทบของการชะลอตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องจักรประตูน้ำเหล็กหล่อจะลดลงอย่างมาก ในเวลาเดียวกันอุตสาหกรรมย่อยจะถูกแบ่งออกในอนาคตในบรรดาอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันทั้งหมดอุตสาหกรรมคอนเทนเนอร์อุตสาหกรรมแบริ่งอุตสาหกรรมวาล์วมอเตอร์และอุตสาหกรรมการผลิตหม้อไอน้ำ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาคและการลงทุนในสินทรัพย์

ยังคงทำจุดสูงสุดในช่วงครึ่งแรกของปีและอัตราการเติบโตของกำไรรวมสะสมยังคงรักษาไว้ที่มากกว่า 40% แต่หลายอุตสาหกรรมเช่นเครื่องมือพิเศษการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ประตูน้ำเหล็กหล่ออุปกรณ์วัดและเครื่องจักรทางวิศวกรรมมีรายได้จากการขายลดลง ในขณะที่ผลกำไรของอุตสาหกรรมเหล่านี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเครื่องจักรเพียงไม่กี่แห่งเช่นอุปกรณ์การขนส่งทางรางและประตูน้ำเหล็กหล่ออุตสาหกรรมการผลิตเรือมีการพัฒนาที่ดีมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆในอุตสาหกรรมเครื่องจักรส่วนประกอบหลายอย่างเช่นแบริ่งวาล์ว

ชิ้นส่วนทั่วไปเป็นส่วนต้นน้ำเป็นเครื่องจักรส่วนใหญ่ ประตูน้ำเหล็กหล่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาคและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจะนำไปสู่การชะลอตัวของข้อกำหนดสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ประตูน้ำเหล็กหล่อ จากนั้นจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่อไป โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของชิ้นส่วนพื้นฐานล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของเครื่องจักรและอุปกรณ์คาดว่าอุตสาหกรรมที่ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์พิเศษอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือวัดและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การขนส่งจะมีเสถียรภาพในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

เครื่องมือเครื่องจักรและเครื่องจักรสิ่งทอ โซลินอยด์วาล์วสามารถพบ

เนื่องจากผลกระทบของฮิสเทอรีซิสอัตราการลดลงของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรทั่วไปรวมถึงหม้อไอน้ำเครื่องจักรแปรรูปโลหะอุปกรณ์ทั่วไปตลับลูกปืนวาล์วและส่วนประกอบทั่วไปอื่น ๆ ประตูน้ำเหล็กหล่อจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเกินระดับเฉลี่ยของ อุตสาหกรรม.โดยรวมแล้วอุตสาหกรรมเครื่องจักรจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลังตาม

สถานการณ์ตลาดแอพพลิเคชั่นเชิงเส้น ได้แก่ การใช้ประตูน้ำเหล็กหล่อ แบบพวงมาลัยล็อคประตูเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องเปลี่ยนเหรียญปั๊มล็อคดิสก์ไดรฟ์โปรเซสเซอร์ฟิล์มและเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า การใช้งานโซลินอยด์แบบหมุน ได้แก่ เบรกเกอร์วงจรตัวนับเครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่องมือเครื่องจักรและเครื่องจักรสิ่งทอ ประตูน้ำเหล็กหล่อโซลินอยด์วาล์วสามารถพบได้ในเครื่องล้างจานและเครื่องซักผ้าซึ่งควบคุมการไหลของน้ำ ในเก้าอี้หมอฟันควบคุมการไหลของน้ำและอากาศ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สอบถามที่ https://www.spmetalwork.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.