Daily Archives: 2015/01/11

เมื่อรถมีอาการต่อไปนี้ให้รีบเข้าอู่ทันที

ทุกวันนี้มีผู้ใช้รถเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี หลายคนสนใจแค่ขับเท่านั้น ไม่ได้สนใจว่ารถมีอาการผิดปกติอะไรบ้าง ทั้งที่ควรได้รับการตรวจเช็คอยู่บ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ก่อนที่จะสายเกินไป สำหรับอาการที่เมื่อพบแล้วต้องรีบเข้าอู่ซ่อมทันที มีดังนี้

1.สัญญาณเตือน สามารถรับสัญญาณบอกอาการผิดปกติของรถได้ ถ้าสังเกตพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบทำการตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยเร็ว ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ มากขึ้นกว่าเดิม

2.เครื่องยนต์ ความร้อนก็ขึ้นสูง หรือเครื่องเย็นเกินไป แม้จะขับมาระยะทางไกลพอสมควรแล้ว เข็มวัดอุณหภูมิยังไม่กระดิก

3.ยางรถยนต์  ถ้าดอกยางขอบล้อสึกหรอมากกว่าตรงกลาง แสดงว่าเติมลมอ่อนเกินไป แต่ถ้าดอกยางตรงกลางล้อสึกหรอมากกว่าขอบยางแสดงว่าเติมลมแข็งเกินไป

4.เกียร์และคลัตช์  ซึ่งเกียร์ที่มีปัญหานั้นจะมีสัญญาณเตือน รวมถึงอาการติดๆขัดๆ และมีน้ำหล่อลื่นไหลออกมาจากห้องเครื่อง หากคลัตช์มีปัญหาจะทำให้ควบคุมเกียร์ไม่ได้

5.พวงมาลัย พวงมาลัยหนัก หรือต้องใช้แรงมากผิดปกติในการบังคับเลี้ยว พวงมาลัยหลวมเกินไป โดยมีระยะฟรีเกิน 1 นิ้ว พวงมาลัยสั่นในขณะขับ ควรนำเข้าศูนย์บริการเฉพาะยี่ห้อ

6.เบรก  ถ้าพบว่าเบรกมีอาการผิดปกติ ต้องรีบแก้ไขทันที เพราะเบรกชำรุด นำมาซึ่งอุบัติภัยได้ง่ายที่สุด เช่น เบรกลื่น หยุดรถไม่อยู่ แม้จะไม่ได้ลุยน้ำ หรือเบรกแล้วรถปัดไปข้างใดข้างหนึ่ง ควรนำรถเข้าอู่ซ่อมเบรกทันที

7.ไฟชาร์จ ควรจะปรากฏขึ้นที่แผงหน้าปัดทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่อง และเมื่อสตาร์ทติดแล้ว ครู่หนึ่งก็จะดับลง แต่ถ้าไฟชาร์จไม่สว่าง หรือสว่างแล้วไม่ยอมดับ อาจเกิดจากไดชาร์จผิดปกติหรือสาเหตุอื่น ๆ ก็ได้ ที่แน่ ๆ คือไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ รีบนำรถเข้าอู่ไดชาร์จหรือระบบไฟ

8.หลอดไฟ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟให้เหมาะสมชำรุด  ควรนำรถเข้าอู่ระบบไฟ เพื่อซ่อมเรกูเลเตอร์ หรือหากชำรุดก็อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่

9.น้ำมันหล่อลื่น  ถ้าสัญญาณไฟเตือนระบบน้ำมันหล่อลื่นสว่างขึ้นในขณะขับขี่รถยนต์ หมายถึงว่าเครื่องยนต์กำลังทำงานโดยปราศจากน้ำมันหล่อลื่น รีบนำรถไปยังอู่ที่ใกล้ที่สุดทันทีเพื่อเติมน้ำมันหล่อลื่น หรือหากอู่ไม่ได้อยู่ใกล้ให้เติมน้ำมันเครื่องในถัง