Daily Archives: 2015/08/02

การค้า การลงทุนลู่ทางประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถในมาดากัสการ์


รถยนต์ ถือว่าเป็นพาหนะที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ทุกๆคน และแน่นอนว่าย่อมต้องมีการหมดอายุหรือเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนที่ ประกอบขึ้นมาเป็นรถ ซึ่งถือเป็นธรรมดา และไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ่อมบำรุง ได้ ดังนั้น เจ้าของรถทุกคนจึงควรที่จะเลือกการซ่อมอย่างคุ้มค่า ไม่สิ้นเปลืองเงิน

สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ได้สำรวจลู่ทางการทำธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ในมาดากัสการ์ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มสดใสและเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการและช่างเทคนิคของไทยมีศักยภาพ รวมทั้งใช้เงินลงทุนไม่มาก ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนควรทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนี้
1. ขนาดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ในมาดากัสการ์จัดเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางภาครัฐยังไม่มีบทบาทหรือนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจซ่อมรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจ SME เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี ตลาดซ่อมรถยังกระจุกตัวเฉพาะในกรุงอันตานานาริโว เนื่องจากนอกเขตเมืองหลวง ปริมาณรถมีจำนวนน้อย ขาดแคลนเครื่องมือและอะไหล่
2. ธุรกิจอู่ซ่อมรถในมาดากัสการ์ขยายตัวในทิศทางเดียวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ มาดากัสการ์มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณ 6.3% เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และสำรวจน้ำมันในประเทศ ประกอบกับระบบขนส่งมวลชนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งชาวมาดากัสการ์ที่มีรายได้มีความต้องการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ต่อปี
3. ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถขนาดเล็กเป็นชาวมาดากัสการ์ดำเนินกิจการด้วยตนเอง หลายแห่งไม่จดทะเบียนและไม่เสียภาษี จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่จำนวนอู่ซ่อมรถขนาดเล็กขยายตัวประมาณ 30% เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่แล้ว ในขณะที่ อู่ซ่อมรถขนาดกลางดำเนินกิจการในลักษณะครอบครัว มีเงินทุนของตัวเองและประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องและธุรกิจอื่นๆ ประกอบกัน การร่วมทุนกับต่างชาติอาจเป็นไปได้ในอนาคต
4. มาดากัสการ์มีหน่วยงาน Economic Development Board of Madagascar หรือ EDBM ทำหน้าที่ดำเนินการและอำนวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการขออนุญาตประกอบกิจการ โดยใช้เวลาเพียง 4 วัน ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติเปิดกิจการหากเอกสารถูกต้องครบถ้วน ในภาพรวมแล้ว รัฐบาลมาดากัสการ์มีนโยบายส่งเสริมและต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติ ดำเนินนโยบายแข่งขันเสรี
5. กิจการอู่ซ่อมรถขนาดกลางมีระบบการจัดการและดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทแม่ในต่างประเทศ ตั้งแต่การรับรถ ตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ส่งรถ และการให้บริการลูกค้า ช่างและคนงานได้รับการอบรมจากต่างประเทศ (ขึ้นกับบริษัทแม่) เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ เคนยา ในขณะที่กิจการขนาดเล็กไม่มีระบบการฝึกอบรม ใช้วิธีเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือจากหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ การศึกษาจากคู่มือเป็นไปได้ยาก เนื่องจากแรงงานไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ อะไหล่ที่เป็นที่นิยมมักใช้ของอินเดีย ในกรุงอันตานานาริโวมีตลาดขายชิ้นส่วนที่นำเข้าจากอินเดียซึ่งมีราคาถูกและหาได้ง่ายเมื่อเทียบกับอะไหล่ที่นำเข้าจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือไทย ซึ่งเป็นของแท้และไม่ค่อยมีเก็บในสต๊อก
6. การดำเนินธุรกิจอู่ซ่อมรถไม่จำเป็นต้องติดต่อกับภาคราชการมากนัก ทำให้ไม่มีการรวมตัวตั้งเป็นสมาคม/ชมรมระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถหรือขายรถ บริษัทจะจ่ายภาษีให้รัฐทุกๆ 3 เดือนหรือปีละครั้ง ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบและโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งหมด