บริการดูดส้วมเพื่อกำจัดตะกอนและขยะออกจากถัง

ดูดส้วมเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสูบน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย อันดับแรกต้องเข้าใจว่าระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร ทำงานอย่างไร และทำงานอย่างไร ระบบบำบัดน้ำเสียคือระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินดูดส้วมสำหรับน้ำเสียในครัวเรือน ระบบบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไปประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ท่อจากโรงเรือน ดูดส้วมถังบำบัดน้ำเสีย ช่องระบายน้ำ และดิน ความเสียหายหรือการทำงานผิดพลาดของส่วนประกอบใด ๆ เหล่านี้

ดูดส้วมอาจทำให้ระบบล้มเหลว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนในดินและน้ำดื่ม และการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนค่าใช้จ่ายโดยเจ้าของบ้านมันทำงานอย่างไรคำอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบเริ่มต้นด้วยน้ำเสียที่ออกจากบ้านผ่านระบบประปาภายในบ้านไปยังท่อที่นำไปสู่ถังบำบัดน้ำเสีย ดูดส้วมถังถูกฝังอยู่ใต้ดินและมักจะสร้างในลักษณะกักเก็บน้ำของคอนกรีต ไฟเบอร์กลาส หรือโพลีเอทิลีน มีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำเสียไว้นาน

เพื่อกำจัดตะกอนและขยะออกจากถัง หากปล่อยให้ตะกอนและขยะสะสม

พอที่จะปล่อยให้ของแข็งตกตะกอนอยู่ด้านล่าง เพื่อสร้างตะกอน และน้ำมันจะลอยขึ้นไปด้านบน กลายเป็นขยะขยะมูลฝอยบางชนิดก็สลายตัวเช่นกัน มีช่องและช่องระบายรูปตัว “t” ดูดส้วมจากถังบำบัดน้ำเสียที่ป้องกันไม่ให้กากตะกอนและขยะออกจากถังเพื่อเดินทางไปยังช่องระบายน้ำ เมื่อของเหลวเข้าสู่ช่องระบายน้ำ ดูดส้วมจะถูกกรองผ่านดินหลายชั้นเพื่อการบำบัดขั้นสุดท้ายโดยการกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส ดูดส้วมและสารอาหารที่เป็นอันตรายจำเป็นต้องสูบน้ำ

ดูดส้วมในถังบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเพื่อกำจัดตะกอนและขยะออกจากถัง หากปล่อยให้ตะกอนและขยะสะสมในถัง อาจทำให้ระบบระบายน้ำจากถังบำบัดน้ำเสียและช่องระบายน้ำอุดตันได้ บริษัทผู้ให้บริการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ของคุณใน Molla สามารถให้บริการตรวจสอบเป็นระยะ รวมถึงการสูบน้ำและทำความสะอาดถังของคุณ ดูดส้วมเพื่อให้ทุกอย่างทำงานตามที่ออกแบบไว้ขั้นตอนการปั๊มกระบวนการสูบน้ำในถังบำบัดน้ำเสียเกี่ยวข้องกับการใช้รถบรรทุกถังขนาดใหญ่

เพื่อประเมินรอยรั่วหรือพื้นที่อุดตัน พื้นที่ที่ต้องการความสนใจจะถูกนำไปยัง

ที่มีปั๊มดูดและสายยาง ท่อจะถูกสอดเข้าไปในช่องเปิดของท่อระบายน้ำที่ระดับพื้นดินเพื่อขจัดคราบสกปรกและตะกอนที่สะสมอยู่ กากตะกอนและขยะจะถูกดูดเข้าไปในถังบนรถบรรทุก ดูดส้วมและกำจัดทิ้งในลักษณะและสถานที่ที่ได้รับอนุมัติในภายหลัง บริษัทผู้ให้บริการบำบัดน้ำเสียใน Molla จะตรวจสอบถัง บริการดูดส้วม และพื้นรอบระบบ

เพื่อประเมินรอยรั่วหรือพื้นที่อุดตัน พื้นที่ที่ต้องการความสนใจจะถูกนำไปยังความสนใจของเจ้าของบ้านและแนะนำความละเอียดที่เหมาะสมการรักษาตารางการสูบน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย อย่างสม่ำเสมอ ดูดส้วมจะช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยคุณประหยัดเงินหลายร้อยดอลลาร์ในการซ่อมแซมระบบที่มีราคาแพง

ดูดส้วม